Adatvédelmi tájékoztató

Az atman marketing Kft. – mint a www.atman-marketing.hu website üzemeltetője – ezúton tájékoztatja a látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelésénél követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője az atman marketing tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest, 1114, Villányi út 6. III. em. 26; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága; cégjegyzékszáma: 01-09-899118), továbbiakban atman marketing.

2. A kezelt adatok

A felhasználó a regisztráció során önkéntesen megad egy működő email címet, továbbá a személyes adatait (például nevét, telefonszámát, weboldalának címét stb.).

3. Az adatkezelés célja

A 2. pontban megjelölt adatokat az atman marketing kizárólag a felhasználóval történő kapcsolattartás és üzleti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás céljából használja. A regisztrációval a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az atman marketing az adato(ka)t nyilvántartsa, kezelje és a fenti célból felhasználja.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs adatok addig maradnak a rendszerben, amíg a regisztrált felhasználó nem kezdeményezi azok törlését.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre

1) az adatkezelő

2) az adatkezelő által megbízott 3. személy, aki az adatok feldolgozását végzi (továbbiakban: adatfeldolgozó) Az adatfeldolgozó az adatokat kizárólag feldolgozás céljából kapja meg az adatkezelőtől, más célú felhasználásra, továbbításra nem jogosult.

Az adatkezelő a személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adja át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező esetleges adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat esetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és kötelezettsége.

6. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A 2. pontban megjelölt adatokat a regisztráció során rögzíti a rendszer. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

A felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek a www.atman-marketing.hu website-on megadott személyes adataik kezeléséről. Az atman marketing a kérést követően tájékoztatást ad az érintettnek a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@atman-marketing.hu email címen kérhető.

A felhasználóknak joguk van kérni adataik helyesbítését vagy törlését. Ezt az info@atman-marketing.hu email címen tudják kezdeményezni. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.atman-marketing.hu website üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, polgári bíróság előtt érvényesítheti igényét, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.